изминавам

изминавам
гл. - изхождам, пропътувам, извървявам, обхождам
гл. - преминавам, изтичам, минавам, отминавам, свършвам, източвам се, вървя, протичам
гл. - изпреварвам, задминавам
гл. - обикалям, прекосявам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • задминавам — гл. изпреварвам, предварвам, надпреварвам, надминавам, отминавам гл. превъзхождам, надвишавам гл. изминавам гл. минавам, оставям зад себе си гл. настигам, догонвам …   Български синонимен речник

  • извървявам — гл. изминавам, преминавам, пропътувам, обхождам, изхождам, кръстосвам …   Български синонимен речник

  • изпреварвам — гл. задминавам, предварвам, надпреварвам, надварвам, надминавам, вземам преднина, излизам напред, засенчвам гл. избързвам, прибързвам, ускорявам гл. изминавам гл. вземам преднина пред, оставям зад себе си гл. изпълнявам предварително …   Български синонимен речник

  • изхождам — гл. изпохождам, изминавам, преминавам, преброждам, изброждам, обхождам гл. произлизам, произтичам, произхождам, водя началото си, изтичам, излизам, имам корена си, имам за източник гл. вземам предвид, имам за база …   Български синонимен речник

  • кръстосвам — гл. препречвам, пресичам, прекосявам гл. миткам, скитам, ходя, лутам се, блуждая, изхождам, изминавам, обикалям, обхождам, минавам надлъж и нашир гл. пътувам …   Български синонимен речник

  • минавам — гл. преминавам, прекосявам, вървя, следвам, редя се, точа се, нижа се, изнизвам се, източвам се, занизвам се, пребродвам, прехвърлям гл. промъквам се, прониквам, преодолявам гл. протичам, изтичам, тека, отминавам, изминавам, извървявам,… …   Български синонимен речник

  • нижа се — гл. следвам, редя се, редувам се, изнизвам се, точа се, източвам се, изреждам се, занизвам се, минавам, вървя, отминавам, изминавам …   Български синонимен речник

  • обикалям — гл. заобикалям, лъкатуша, криволича, заграждам, обвивам, опасвам, въртя се, вия се, кръжа, окръжавам гл. наминавам, спохождам, обхождам, посещавам, навестявам, визитирам, навъртам се гл. пътувам, странствувам, кръстосвам, бродя, миткам, снова,… …   Български синонимен речник

  • обхождам — гл. обикалям, посещавам, спохождам, наминавам, навестявам, визитирам гл. преброждам, кръстосвам гл. заобикалям, обкръжавам, минавам отзад гл. ограждам гл. пропътувам, прекосявам, изминавам гл. пътувам …   Български синонимен речник

  • прекосявам — гл. пресичам, кръстосвам, преминавам, минавам надлъж и нашир гл. обикалям, обхождам, пропътувам, изминавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”